Previous
Next

Southeast Asia
ผู้บริโภค 676 ล้านคน

ตลาดใหม่ที่กำลังเติบโต สำหรับธุรกิจด้านนวัตกรรมและดิจิทัล

จุดเริ่มต้นของโอกาสที่มากกว่าในทางธุรกิจ

ประเทศไทยมีทำเลที่ดี เนื่องจากตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางของ Southeast Asia จึงเหมาะสมสำหรับการเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจและการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค 

 EEC เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจหลัก คือ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ผ่านพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมพิเศษ  

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
เพื่อการเข้าถึงตลาดอย่างรวดเร็ว

  EECd เป็นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมพิเศษต้นแบบ ภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงของ EEC โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

         Ecosystem แบบครบวงจร เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ถูกจัดเตรียมภายในพื้นที่ 753 ไร่ สำหรับ อำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่โอกาสทางการตลาด Southeast Asia

สิทธิประโยชน์
สําหรับอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล

เราจัดเตรียมแรงจูงใจและสิทธิประโยชน์การลงทุน สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลตามประเภทธุรกิจ และขนาดธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง

สวรรค์ของการอยู่อาศัยระดับโลก

แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยเปี่ยมไปด้วยความหลากหลาย จึงถือเป็นเป้าหมายหลักของนักท่องเที่ยว จากทั่วโลก อีกทั้งประเทศไทย ยังเป็นประเทศที่น่าอยู่อาศัยอันดับต้น ๆ ของโลก

ผู้สนับสนุน

เรามีสถาบัน องค์กรภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานด้านการลงทุน สนับสนุนและจัดตั้งในพื้นที่ EECd

เสียงจากนักลงทุน

Abel Deng

ประธานบริหาร
บริษัทหัวเว่ยประเทศไทย

Robert Candelino

ประธานบริหาร
บริษัทยูนิลีเวอร์ประเทศไทย

Michael W. Michalak

รองประธานด้านการลงทุน
สมาคมธุรกิจแห่งสหรัฐฯ-อาเซียน

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศชั้นนำของอาเซียนในด้านเทคโนโลยี 5G รวมถึง ด้านการเกษตร การดูแลสุขภาพ การผลิต และการสร้างระบบดิจิทัลสมัยใหม่ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ยุคเทคโนโลยี 

ชาวไทยเป็นคนใจดี มีน้ำใจ และมีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เรียนรู้เร็ว และเปิดกว้าง และที่สำคัญที่สุด คือชาวไทยเป็นมิตรและพร้อมช่วยเหลือทุกคนเหมือนครอบครัวเดียวกัน 

“ตลอดการทำงานของเรา รัฐบาลไทยมีความชัดเจนในการเปิดรับธุรกิจใหม่ ๆ พร้อมที่จะทำงานร่วมกับภาคเอกชน และยินดีรับฟังความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่ผลกำไรที่ดีของทั้งสองฝ่าย

กิจกรรมและข่าวสาร

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

สมัครสมาชิกเข้าร่วมใช้งานบอร์ดนักลงทุน

(กรอกอีเมลและรหัสผ่านเพื่อสมัครเข้าร่วมบอร์ดนักทุนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น)