12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

ข้อมูลอุตสาหกรรมที่รองรับ

เราขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จให้โดดเด่นและก้าวหน้าสู่อนาคตให้เป็นผู้นำอันดับโลก EECd ถูกจัดตั้งขึ้นให้เป็นโซนที่ได้รับการส่งเสริมสำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัลเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและให้บริการนักลงทุนทั่วโลก เป็นพื้นที่แห่งการเปลี่ยนแปลงสู่พื้นที่แห่งดิจิทัลและ EECd สนับสนุน 12 อุตสากรรมเพื่อรักษาความสามารถของอุตสาหกรรมนั้นให้มีความทันสมัยและมีความสามารถในเติบโตอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมนั้น ๆ

โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) พร้อมสนับสนุน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

Fibre Optics

• เคเบิลใต้น้ำ
• การเชื่อมสายใต้ดิน

5G

• บริการส่วนตัว
• โทรคมนาคมสาธารณะ

Cloud Center

• คลาวด์ส่วนตัว
• คลาวด์สาธารณะ

Technical Support

บริการด้านเทคนิค 24 ชั่วโมง

หากคุณสนใจร่วมลงทุนกับเรา

ระบบ EEC OSS คือ ระบบให้บริการครบวงจรโดยจะช่วย ผู้ประกอบการขอใบอนุญาตได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นผ่านระบบการขออนุญาตออนไลน์ด้วยฟังก์ชันที่ทันสมัย