ระบบบริการนักลงทุน EEC OSS

ระบบบริการ EEC OSS

EEC OSS เป็นแพลตฟอร์ม ที่อำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนเพื่อการลงทุนในพื้นที่ EEC อย่างครบวงจร

EEC One Stop Service ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรเพื่อบริการนักลงทุนในการให้คำปรึกษารวมไปถึงการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาต ผ่านทางออนไลน์ และงานบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุดให้กับนักลงทุน

บริการบัญชีธุรกิจส่วนตัว

        สามารถบริหารจัดการบัญชีบริษัท และเก็บรวบรวมข้อมูลการติดต่อไว้ในระบบ เพื่อสะดวกแก่การค้นหาหรือดูย้อนหลังได้ทุกที่ทุกเวลา

สิทธิประโยชน์

        ติดต่อขอรับสิทธิประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น สิทธิประโยชน์ด้านภาษี  สิทธิประโยชน์ด้านที่ไม่เกี่ยวกับภาษี สิทธิประโยชน์อื่นๆตาม พรบ. อีอีซี  การอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อการลงทุน

แผนที่อิเล็กทรอนิกส์ (e-Map )

     EEC OSS มี “บริการแผนที่การลงทุนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Map)” ที่จะให้ข้อมูลพื้นที่ในรูปแบบเสมือนจริงเพื่อให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับนักลงทุน

แนะนำและให้คำปรึกษา

        เจ้าหน้าที่จะดูแล ให้คำปรึกษา  ตอบคำถาม แนะนำสิทธิประโยชน์และขั้นตอนในการลงทุน รวมไปถึงแนะนำใบอนุญาตที่ต้องขอผ่านคำถามเกี่ยวกับธุรกิจ

ใบอนุญาต

    ระบบการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาต ผ่านทางออนไลน์ เพิ่มความสะดวกสบายให้กับนักลงทุน

ติดตามสถานะคำร้องและการชำระเงิน

       สามารถติดตามสถานะคำร้อง ขั้นตอนการชำระเงินได้สะดวกและปลอดภัย ทุกที่ทุกเวลาผ่านทางออนไลน์

Screen-Shot-2565-08-23-at-22.57.05

E-service อื่นๆ

บริการสนับสนุนธุรกิจในด้านอื่นๆ

ระบบ EEC OSS ดีอย่างไร?

EEC OSS สนับสนุนและช่วยเหลือในการดำเนินการธุรกิจกับภาครัฐได้ง่าย ๆ ผ่านระบบ ดังนี้ 

บริการนักลงทุนรายใหม่
บริการอนุมัติ อนุญาต
บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง